0916.595.954
08.3863.5373
0913.650.167
Tìm kiếm sản phẩm
 
Giỏ hàng (rỗng)
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
North Vietnam
Midle Vietnam :
South Vietnam :
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 
 
BỘ LƯU ĐIỆN - UPS - Sukam
 
Online IntellIQ Ups - 5KVA/180VDC
Online IntellIQ Ups - 5KVA/180VDC
Giá: 59,400,000 VND

Home Ups – 800VA/12VDC
Home Ups – 800VA/12VDC
Giá: 4,551,600 VND

Home Ups – 1400VA/24VDC
Home Ups – 1400VA/24VDC
Giá: 6,787,200 VND

Commercial Ups – 2.5KVA/48VDC
Commercial Ups – 2.5KVA/48VDC
Giá: 16,682,400 VND

Commercial Ups – 3.5KVA/48VDC
Commercial Ups – 3.5KVA/48VDC
Giá: 21,183,600 VND

Colossal inverter – 7.5KVA/120VDC
Colossal inverter – 7.5KVA/120VDC
Giá: 74,167,200 VND

Colossal inverter 3P – 15KVA/180VD.60VDC
Colossal inverter 3P – 15KVA/180VD.60VDC
Giá: 191,858,400 VND

Home Ups – 600VA/12VDC
Home Ups – 600VA/12VDC
Giá: 3,985,200 VND

Colossal inverter – 10KVA/180VDC
Colossal inverter – 10KVA/180VDC
Giá: 99,772,800 VND

Online SINCLAIR I – 1KVA/36VDC
Online SINCLAIR I – 1KVA/36VDC
Giá: 9,240,000 VND

Colossal inverter – 5KVA/96VDC
Colossal inverter – 5KVA/96VDC
Giá: 52,026,000 VND

 
Copyright © 2014 Sieu thong vien thong Online. All rights reserved.
Add: 373/47/1A Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Tan Binh Dist., HCMC | Tel: 08.38.63.53.73 - 08.38.63.92.63 | Fax: 08.38.63.92.63