0916.595.954
08.3863.5373
0913.650.167
Tìm kiếm sản phẩm
 
Giỏ hàng (rỗng)
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
North Vietnam
Midle Vietnam :
South Vietnam :
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 
 
THIẾT BỊ MẠNG - 3Com
 
3com Switch 4210 PWR 26-Port (3CR17343-91)
3com Switch 4210 PWR 26-Port (3CR17343-91)
Giá: 3 VND

3com Baseline Switch 2824 (3CBLUG24)
3com Baseline Switch 2824 (3CBLUG24)
Giá: 3 VND

3com Baseline Switch 2924-SFP Plus (3CBLSG24)
3com Baseline Switch 2924-SFP Plus (3CBLSG24)
Giá: 3 VND

3com Baseline Switch 2952 (3CRBSG5293)
3com Baseline Switch 2952 (3CRBSG5293)
Giá: 3 VND

3com Gigabit Switch 8 (3CGSU08-US)
3com Gigabit Switch 8 (3CGSU08-US)
Giá: 3 VND

3com OfficeConnect (3C16791C)
3com OfficeConnect (3C16791C)
Giá: 3 VND

3com Switch 4210 18-Port (3CR17332-91)
3com Switch 4210 18-Port (3CR17332-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4210 PWR 9-Port (3CR17341-91)
3com Switch 4210 PWR 9-Port (3CR17341-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500 50-Port (3CR17562-91)
3com Switch 4500 50-Port (3CR17562-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500 PWR 26-Port (3CR17571-91)
3com Switch 4500 PWR 26-Port (3CR17571-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500 PWR 50-Port (3CR17572-91)
3com Switch 4500 PWR 50-Port (3CR17572-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500G 24-Port (3CR17761-91)
3com Switch 4500G 24-Port (3CR17761-91)
Giá: 3 VND

3com OfficeConnect Gigabit Switch 16 port (3C1671600A)
3com OfficeConnect Gigabit Switch 16 port (3C16716
Giá: 3 VND

3com Switch 4500G 48-Port (3CR17762-91)
3com Switch 4500G 48-Port (3CR17762-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500G PWR 48-Port (3CR17772-91)
3com Switch 4500G PWR 48-Port (3CR17772-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 5500-EI 52-Port (3CR17162-91)
3com Switch 5500-EI 52-Port (3CR17162-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4200G 48-Port (3CR17662-91)
3com Switch 4200G 48-Port (3CR17662-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 5500-EI PWR 28-Port (3CR17171-91)
3com Switch 5500-EI PWR 28-Port (3CR17171-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 5500-EI PWR 52-Port (3CR17172-91)
3com Switch 5500-EI PWR 52-Port (3CR17172-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 5500G-EI (3CR17252-91)
3com Switch 5500G-EI (3CR17252-91)
Giá: 3 VND

3com switch 5500G-EI 48-Port (3CR17251-91)
3com switch 5500G-EI 48-Port (3CR17251-91)
Giá: 3 VND

3com® Baseline Switch 2016
3com® Baseline Switch 2016
Giá: 3 VND

3com OfficeConnect (3C16792C)
3com OfficeConnect (3C16792C)
Giá: 3 VND

3com OfficeConnect Gigabit Switch 8 port (3C1670800C)
3com OfficeConnect Gigabit Switch 8 port (3C167080
Giá: 3 VND

3com Switch 4210 52-Port (3CR17334-91)
3com Switch 4210 52-Port (3CR17334-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500G PWR 24-Port (3CR17771-91)
3com Switch 4500G PWR 24-Port (3CR17771-91)
Giá: 3 VND

3com Switch 4500 (3CR17561-91-US)
3com Switch 4500 (3CR17561-91-US)
Giá: 3 VND

3com® Switch 4200G 3CR17660-91
3com® Switch 4200G 3CR17660-91
Giá: 3 VND

3com 3C16470 16 port
3com 3C16470 16 port
Giá: 3 VND

3com 3C16792 16 port 10-100Mbps
3com 3C16792 16 port 10-100Mbps
Giá: 3 VND

Trang: 1  2
 
Copyright © 2014 Sieu thong vien thong Online. All rights reserved.
Add: 373/47/1A Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Tan Binh Dist., HCMC | Tel: 08.38.63.53.73 - 08.38.63.92.63 | Fax: 08.38.63.92.63