0916.595.954
08.3863.5373
0913.650.167
Tìm kiếm sản phẩm
 
Giỏ hàng (rỗng)
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
North Vietnam
Midle Vietnam :
South Vietnam :
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 
 
MÁY CHIẾU-MÀN CHIẾU - Dalite
 
WALL DALITE (60’’ x 60’’) 1:1
WALL DALITE (60’’ x 60’’) 1:1
Giá: 941,850 VND

WALL DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
WALL DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
Giá: 990,150 VND

WALL DALITE (84” x 63”) 4:3
1811250
Giá: Liên hệ

WALL DALITE (84” x 84”) 1:1
WALL DALITE (84” x 84”) 1:1
Giá: 1,883,700 VND

WALL DALITE (96” x 72”) 4:3
WALL DALITE (96” x 72”) 4:3
Giá: 2,052,750 VND

WALL DALITE (96” x 96”) 1:1
WALL DALITE (96” x 96”) 1:1
Giá: 2,415,000 VND

TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1
TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1
Giá: 941,850 VND

WALL DALITE (120” x 96”) 4:3
WALL DALITE (120” x 96”) 4:3
Giá: 3,864,000 VND

TRIPOD DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
TRIPOD DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
Giá: 1,038,450 VND

TRIPOD DALITE (84” x 63”) 4:3
TRIPOD DALITE (84” x 63”) 4:3
Giá: 2,125,200 VND

TRIPOD DALITE (84” x 84”) 1:1
TRIPOD DALITE (84” x 84”) 1:1
Giá: 2,149,350 VND

TRIPOD DALITE (96” x 72”) 4:3
TRIPOD DALITE (96” x 72”) 4:3
Giá: 2,342,550 VND

TRIPOD DALITE (96” x 96”) 1:1
TRIPOD DALITE (96” x 96”) 1:1
Giá: 2,463,300 VND

ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
Giá: 3,381,000 VND

ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3
ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3
Giá: 3,864,000 VND

ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1
ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1
Giá: 4,105,500 VND

ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3
ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3
Giá: 4,588,500 VND

ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1
ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1
Giá: 4,830,000 VND

ELECTRIC DALITE (120” x 90”) 4:3
ELECTRIC DALITE (120” x 90”) 4:3
Giá: 7,124,250 VND

ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1
ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1
Giá: 7,969,500 VND

ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3
ELECTRIC DALITE (144” x 108”) 4:3
Giá: 10,384,500 VND

ELECTRIC DALITE (144” x 144”) 1:1
ELECTRIC DALITE (144” x 144”) 1:1
Giá: 12,316,500 VND

ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3
ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3
Giá: 12,558,000 VND

ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1
ELECTRIC DALITE (160” x 160”) 1:1
Giá: 20,769,000 VND

ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3
ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3
Giá: 45,885,000 VND

remote radio
remote radio
Giá: 693,000 VND

 
Copyright © 2014 Sieu thong vien thong Online. All rights reserved.
Add: 373/47/1A Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Tan Binh Dist., HCMC | Tel: 08.38.63.53.73 - 08.38.63.92.63 | Fax: 08.38.63.92.63