0916.595.954
08.3863.5373
0913.650.167
Tìm kiếm sản phẩm
 
Giỏ hàng (rỗng)
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
North Vietnam
Midle Vietnam :
South Vietnam :
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 
 
BÁO CHÁY - Yun-Yang
 
Trung tâm báo cháy YF-2 ( 5 Zones)
YF-2 ( 5 Zones)
Giá: 4,662,000 VND

Trung tâm báo cháy YFPR-2A(8 Zones)
YFPR-2A(8 Zones)
Giá: 23,940,000 VND

Trung tâm báo cháy YF-2 và YEP-2 ( 5 Zones)
Trung tâm báo cháy YF-2 và YEP-2 ( 5 Zones)
Giá: 9,702,000 VND

Trung tâm báo cháy địa chỉ YFR-2A
Trung tâm báo cháy địa chỉ YFR-2A
Giá: 66,780,000 VND

Smoke-Heat Detector YSH-01
YSH-01
Giá: Liên hệ

Đầu ḍ nhiệt cố định YFD-01
YFD-01
Giá: Liên hệ

Đầu ḍ nhiệt gia tăng YRD-01
YRD-01
Giá: 150,000 VND

Đầu ḍ khói quang YSD-02
YSD-02
Giá: 330,000 VND

Đầu ḍ khói quang địa chỉ YRR-13
YRR-13
Giá: Liên hệ

Đầu ḍ nhiệt gia tăng địa chỉ YRR-11
YRR-11
Giá: Liên hệ

Đầu ḍ nhiệt cố định địa chỉ YRR-12
YRR-12
Giá: Liên hệ

Monitoror/ Control Input Module YRR-01
YRR-01
Giá: Liên hệ

Monitoror/ Control Input/ Output Module YRR-02
YRR-02
Giá: Liên hệ

Trung tâm báo cháy YF3-0004L(4 Zome)
YF3-0004L
Giá: 3,930,000 VND

Trung tâm báo cháy YF3-0008
YF3-0008
Giá: 4,734,000 VND

Trung tâm báo cháy YF3-0012L
YF3-0012L
Giá: 5,878,800 VND

Trung tâm báo cháy YF3-0016L
YF3-0016L
Giá: 7,798,800 VND

Trung tâm báo cháy YF3-0020L
YF3-0020L
Giá: 8,578,800 VND

Trung tâm báo cháy YF3-0024L
YF3-0024L
Giá: 9,838,800 VND

Đầu ḍ khói quang YSD-30L
YSD-30L
Giá: 402,000 VND

Nút nhấn báo cháy YFM-01
YFM-01
Giá: 166,800 VND

Đèn báo cháy YIL-01
YIL-01
Giá: 105,000 VND

Chuông báo cháy YFB-B6
YFB-B6
Giá: 322,800 VND

Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ 128ADD
128ADD
Giá: 44,280,000 VND

Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ 512ADD
512ADD
Giá: 64,980,000 VND

Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ 768ADD
768ADD
Giá: 75,816,000 VND

Bảng điều khiển báo cháy địa chỉ 1024ADD
1024ADD
Giá: 90,960,000 VND

Trung tam báo cháy YF-1 10L
YF-1 10L
Giá: 6,249,600 VND

 
Copyright © 2014 Sieu thong vien thong Online. All rights reserved.
Add: 373/47/1A Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Tan Binh Dist., HCMC | Tel: 08.38.63.53.73 - 08.38.63.92.63 | Fax: 08.38.63.92.63