0916.595.954
08.3863.5373
0913.650.167
Tìm kiếm sản phẩm
 
Giỏ hàng (rỗng)
 
 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
North Vietnam
Midle Vietnam :
South Vietnam :
 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 
 
BÁO TRỘM - HT-Alarm
 
 
Tên sản phẩm: Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-5S
Mă sản phẩm: HT-8080-5S
Loại sản phẩm: BÁO TRỘM
Hăng sản xuất: HT-Alarm
Nhóm sản phẩm: Báo trộm không dây
Giá: 840,000 VND
 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Untitled 2
 
360 all-dimensional detecting
Automatic temperature compensation
EMI and white- light immunity
Adjustable detecting sensitivity level
Anti-demolition
Input voltage: DC9-15V
Static current: less than25 mA (12V DC)
Working current:less than 20mA (12V DC)
Installment height: 2.5-3.5m
Detecting angle:360
Detecting coverage: diameter: 8-15m
Open circuit alarm output:100mA/24V
Working Environment: temperature:-10 degree-40 degree; relative humidity: less than 80%
Dimension:158x77mm

 
Tag: Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-5S
 
CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
Trung tâm báo trộm không dây HT-110B-1C
HT-110B-1C
Giá: 3,507,000 VND

Trung tâm báo trộm HT-110B(6.1GSM)
HT-110B(6.1GSM)
Giá: 4,242,000 VND

Trung tâm báo trộm không dây HT-110B-1D
HT-110B-1D
Giá: 3,507,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B-6E
HT-110B-6E
Giá: 2,856,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B-6C
HT-110B-6C
Giá: 2,520,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B-1C(PSTN)
HT-110B-1C(PSTN)
Giá: 2,184,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B(PSTN 6.1)
HT-110B(PSTN 6.1)
Giá: 2,562,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B-1D(PSTN)
HT-110B-1D(PSTN)
Giá: 2,184,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B(6.1F)
HT-110B(6.1F)
Giá: 2,688,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B-6C(PSTN)
HT-110B-6C(PSTN)
Giá: 1,512,000 VND

Trung tâm báo động HT-110B-6EB
HT-110B-6EB
Giá: 1,764,000 VND

Trung tâm báo động HT-729 (6)
HT-729 (6)
Giá: 1,197,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-5MB
HT-8080-5MB
Giá: 420,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại gắn trần HT-8080-5T
HT-8080-5T
Giá: 420,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-6E
HT-8080-6E
Giá: 378,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-6T
HT-8080-6T
Giá: 378,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-6
HT-8080-6
Giá: 294,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-5S
HT-8080-5S
Giá: 840,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-11
HT-8080-11
Giá: 210,000 VND

Đầu ḍ hồng ngoại không dây HT-8080-9W
HT-8080-9W
Giá: 735,000 VND

Wireless door sensor HT-G05
HT-G05
Giá: 260,400 VND

Wireless door sensor HT-G02
HT-G02
Giá: 117,600 VND

Wireless door sensor HT-G03
HT-G03
Giá: 210,000 VND

Wireless ga sensor HT-GS01
HT-GS01
Giá: 378,000 VND

Wireless door sensor HT-RS01
HT-RS01
Giá: 197,400 VND

Wireless door sensor HT-G01
HT-G01
Giá: 117,600 VND

Wireless vibration sensor HT-ZD03
HT-ZD03
Giá: 113,400 VND

Wireless smoke sensor HT-SS01
HT-SS01
Giá: 361,200 VND

Wireless Panic button HT-PB01
HT-PB01
Giá: 117,600 VND

Wireless smoke sensor HT-SS02
HT-SS02
Giá: 302,400 VND

Trang: 1  2
 
Copyright © 2014 Sieu thong vien thong Online. All rights reserved.
Add: 373/47/1A Ly Thuong Kiet Street, Ward 9, Tan Binh Dist., HCMC | Tel: 08.38.63.53.73 - 08.38.63.92.63 | Fax: 08.38.63.92.63